Zmiany w odwiedzinach chorych!

Od dnia 11.01.2023r., SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim ogranicza do odwołania odwiedziny chorych. 

Wprowadza się zasady dotyczące odwiedzin:

– odwiedziny w godzinach od 15:00-17:00,

– jedna osoba na jednego pacjenta,

– na sali chorych nie może przebywać więcej niż 2 osoby odwiedzające,

– obowiązuje nakaz stosowanie ochronnych maseczek medycznych zasłaniających usta i nos,

– osoby odwiedzające nie mogą prezentować żadnych objawów zakażenia ze strony dróg oddechowych,

– czas odwiedzin nie może być dłuższy niż 20 minut,

– w sytuacjach wyjątkowych zmianę w/w warunków odwiedzin podejmuje Z-ca Dyrektora ds. Medycznych lub Lekarz Kierujący Oddziałem.