Zaopatrzenie Szpitala na przełomie XIX/XX wieku

Korespondencja handlowa jest wymieniana z Berlinem, Wiedniem, Norynbergą, Poznaniem. Do Magistratu w Grodzisku wpływają oferty na łóżka, materace, nosze, wózki ortopedyczne od  medalistów światowych wystaw.

Dzięki funduszom Rudolfa Mossego, szpital miejski w Grodzisku,  uroczyście otworzony 10 listopada 1891 r.  jest nowoczesnym budynkiem o najwyższych standardach.  Pacjentów leczy dr Jacob Rubensohn, a pielęgnacją chorych zajmują się ewangelickie siostry diakoniski. Lazaretem zarządza Magistrat w Grodzisku. To miejscy urzędnicy dbają o bieżące zakupy dla szpitala, negocjują transakcje dotyczące wyposażenia, pozyskują niezbędny sprzęt medyczny.

Zamówienia na leki Szpital realizuje w Uprzywilejowanej Aptece J. Jasińskiego
w Grodzisku. Rachunki są wystawiane przez aptekę na ozdobnym papierze firmowym.

Prace dla szpitala wykonuje mistrz kominiarski Franciszek Andrzejewski. Pieczęć mistrza jest dwujęzyczna –  niemiecko-polska. Szpital rozważa instalację odgromnika firmy Franz Mueller, katalog oraz instrukcja  pt. „Der Blitzableiter” jest datowany na 1892 rok. Urządzenia pomiarowe oferuje F. Biskupski z Poznania.

Dzięki kwerendzie przeprowadzonej w Archiwum Państwowym w Poznaniu, pozyskaliśmy materiały, które obrazują, jak funkcjonował szpital w latach 90-tych XIX wieku. Wiemy co,  gdzie i za ile kupowano na potrzeby leczenia pacjentów w szpitalu ponad 100-130 lat temu.

Ewa Spławska

Materiały: Archiwum Państwowe  w Poznaniu   

Apteka 1893 r.
Apteka rachunek marzec 1892 r. J. Jasiński
Der Blitzableiter 1892 r.
Hydrant
Katalog łóżek Hugo Schulze
Mistrz Kominiarski Fr. Andrzejewski
Nosze
Telefoniczny mostek pomiarowy
Uprzywilejowana Apteka Jasiński
Wandstationen oferta 1899 r.
Wózki inwalidzkie – oferta