Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy

Kierownik: Joanna Perlińska

📞 Kierownik Zakładu tel.: (61) 44 36 590
📞 Dyżurka pielęgniarska tel.: (61) 44 36 594
📧 oddz.zpo@spzoz-grodzisk.pl

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy- ZPO jest miejscem w którym prowadzi się opiekę całodobową, a świadczenia mają charakter opiekuńczy, pielęgnacyjny i rehabilitacyjny z kontynuacją leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów którzy nie wymagają leczenia szpitalnego. 

Celem Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego  jest przygotowanie pacjenta do powrotu do swojego środowiska rodzinnego. 

ZPO  zapewnia swoim podopiecznym:

– środki farmaceutyczne

-środki i materiały medyczne

– sprzęt ortopedyczny

– środki pomocnicze i lecznicze

– konsultacje specjalistyczne

– zlecone badania

– transport

Ponadto pacjenci mają zagwarantowany pobyt w  salach dwu, trzy i czteroosobowe, wyżywienie, uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. 

Wyżywienie i zakwaterowanie pacjenta w zakładzie ZPO jest odpłatne i wynosi 70% renty lub emerytury, natomiast świadczenia medyczne są nieodpłatne- refundowane  z ramienia NFZ. Ta zależność regulowana jest ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2015, poz.581), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych ( Dz.U.2021, poz. 731)

UWAGA

Dokumenty wymagane do przyjęcia można pobrać poniżej.