Szukamy Kierownika Działu Personalnego

SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim zatrudni:

KIEROWNIKA DZIAŁU PERSONALNEGO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej ( umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy cywilno-prawne)
 • Zarządzanie zespołem specjalistów oraz procesami z obszaru kadr i płac
 • Doskonalenie usług i procesów oraz wprowadzanie optymalizacji i innowacji
 • Wypracowywanie i utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zorientowanie na klienta wewnętrznego
 • Rozwijanie i dzielenie się wiedzą specjalistyczną w zespole
 • Budowanie zaangażowania i motywowanie podległych pracowników
 • Przygotowywanie raportów, analiz i wymaganej sprawozdawczości
 • Przygotowanie procedur konkursowych i ofert pracy

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA:

 • Posiada doświadczenie w obszarze kadr i płac w dużej organizacji (pow.250 pracowników),
 • Bardzo dobrze zna i rozumie złożoności przepisów prawa pracy, zagadnień podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz akty prawne determinujące działanie placówek służby zdrowia (m. in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz towarzyszących im aktów wykonawczych);
 • Bardzo dobrze zarządza czasem, planuje i ustala priorytety
 • Cechuje się innowacyjnym podejściem zorientowanym na automatyzację procesów kadrowo-płacowych
 • Sprawnie posługuje się pakietem MS Office a szczególnie Excel
 • Umiejętnie redaguje pisma
 • Zna systemy płacowo-kadrowe a znajomość systemu IMPULS będzie dodatkowym atutem
 • Jest samodzielna, odpowiedzialna, dyspozycyjna i ma wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne

OFERUJEMY:

 • Pracę i realny wpływ na procesy kadrowo – płacowe
 • Umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną
 • Realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • Dodatek stażowy
 • Parking samochodowy i rowerowy dla pracowników

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala ul. Mossego 17, Grodzisk Wielkopolski lub przesłać na adres: szpital@spzoz-grodzisk.pl