Realizacja świadczeń w zakresie COVID-19

SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że od dnia 30.10.2020 r. szpital będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do odwołania są wstrzymane wszystkie przyjęcia na oddział:
• chirurgiczny z pododdziałem gastroenterologicznym,
• internistyczno – kardiologiczny.