Prośba o pomoc – potrzebne osocze.

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2!
Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.
WAŻNE !!! – każda osoba będąca ozdrowieńcem musi się wcześniej skontaktować z Działem Dawców w celu ustalenia terminu wizyty – nie ma możliwości oddawania osocza bez wcześniejszego ustalenia terminu!

Kontakt z Działem Dawców w godz.7.30-14.30 od poniedziałku do piątku tel. : 61 886 33 54 lub mailowo: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl
https://www.rckik.poznan.pl/osocze-ozdrowiencow