Aktualności

Konkurs świadczeń na wyjazdową opiekę pielęgn...

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.)…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Ogłoszenie finalistów konkursu pt.: „Szpital 1...

„Szpital 100 lat temu, Szpital dziś, Szpital za 100 lat” Ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla uczniów i uczennic szkół podstawowych Powiatu Grodziskiego pod tytułem: „Szpital 100 lat temu, Szpital dziś, Szpital za 100 lat”. Wpłynęło do nas 170 prac plastycznych z 13 szkół podstawowych, z 2 zespołów przedszkolno-szkolnych i 1 przedszkola. Dziękujemy wszystkim młodym artystom za…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Oferta Pracy: Pielęgniarka Specjalistka w zakresi...

Grodzisk Wlkp, dnia 26.10.2021 r. Szpital w Grodzisku Wlkp. zatrudni do pracy Pielęgniarkę Specjalistkę w zakresie higieny i epidemiologii Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia ( umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie)  Oferty prosimy kierować na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Mossego 17Kontakt: Tel. 519 137 754 lub 061 44 36 506e-mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2021...

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2021r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(6) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 34 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji…

czytaj więcej »
czytaj więcej »