Aktualności

Konkurs – Lekarze Oddziału Anestezjologii i...

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r.poz.991) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń…

czytaj więcej »
czytaj więcej »