Aktualności

Konkurs – Lekarze Oddział Internistyczno-Kardio...

Oznaczenie Konkursu: DKD.111.7.2022 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021r.poz.711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ),…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Wizyta Wojewody Wielkopolskiego

11 maja 2022r. SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim gościł Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Celem wizyty było podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy części budynku SP ZOZ na aptekę szpitalną i pracownię diagnostyki laboratoryjnej w wysokości 2 950 043 zł. Dofinansowanie jest w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Umowę podpisał Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński i Dyrektor SP ZOZ w Grodzisku…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Konkurs – Kierownik Oddziału Chirurgicznego...

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r.poz.711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1285 ), ogłasza konkurs ofert na pełnienie  funkcji…

czytaj więcej »
czytaj więcej »