Pacjentki w ciąży

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, każda kobieta w ciąży do 10. tygodnia ciąży lub chwili pierwszego zgłoszenia się powinna mieć wykonaną grupę krwi, o ile ciężarna nie posiada odpowiedniego udokumentowanego badania grupy krwi, tzn. potwierdzonego wyniku grupy krwi.
Potwierdzonym wynikiem grupy krwi jest wyłącznie wynik oparty na dwóch badaniach grupy krwi, Rozp.MZ z dnia 8 lipca 2019r. poz 1441.

W 27-32 tygodniu ciąży przed podaniem immunoglobuliny anty-RhD zleca się ponowne wykonanie grupy krwi, która obejmuje przeciwciała anty-RhD.

Immunoglobulina anty-RhD może być podana jeżeli u kobiety ciężarnej RhD ujemnej nie stwierdzono obecności przeciwciał czerwonokrwinkowych.

Potwierdzony wynik grupy krwi wykonany bezpośrednio przed podaniem immunoglobuliny anty RhD, kobieta ciężarna powinna przedstawić przy przyjęciu do porodu oraz przez kolejne 6 miesięcy po podaniu immunoglobuliny anty RhD wraz z oświadczeniem, że otrzymała immunoglobulinę anty RhD.