Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Więcej informacji pod adresami:

Link 1 (Pielęgniarki/pielęgniarze systemu, ratownicy medyczni, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego) – KLIK!

Link 2 (Lekarze systemu ZRM) – KLIK!