OFERTA ODBYCIA SPECJALIZACJI W RAMACH REZYDENTURY DLA LEKARZY

W związku z trwającym w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. postępowaniem kwalifikacyjnym dla lekarzy SPZOZ w Grodzisku Wlkp. jako jednostka akredytacyjna zaprasza do odbycia specjalizacji w ramach rezydentury z:

– chirurgii ogólnej

– chorób wewnętrznych

Zatrudnienie na stanowisku: Lekarz – Rezydent

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

Wynagrodzenie podstawowe wynikające z przepisów prawa:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. z 2021 r. poz. 1218)
  • art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.)

Dodatkowe wynagrodzenie: premia, wynagrodzenie za pełnione dyżury medyczne

Zapraszamy do kontaktu lub osobistego spotkania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Mossego 17

62-065 Grodzisk Wlkp.

kontakt:

– Dział Personalny tel. 519 137 754 lub 61 44 36 506

– Sekretariat tel. 61 44 36 501

e-mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl