Lekarz Marcus Mosse – krótka historia. Zostało 80 dni!

Szanowni Państwo,

Dziś chcemy przypomnieć jak ważną postacią dla Grodziska Wielkopolskiego był lekarz Marcus Mosse.

Marcus Mosse, ur. 3.08.1808 r.  był żydowskim lekarzem, pochodził z Mirosławca, w latach 30-tych zamieszkał w Grodzisku Wielkopolskim, tu prowadził swoją praktykę lekarską.
Doktor Marcus Mosse cieszył się dużym poważaniem i szacunkiem wśród mieszkańców Grodziska. Podczas Wiosny Ludów w 1848 roku opowiedział się po stronie Polaków, dowodził oddziałem kosynierów grodziskich.

Ówczesne władze wiedziały, że kosy to groźna broń w rękach powstańców. Jak donosiła
w marcu 1848 roku Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego:  „Zakazuje się noszenia kosów, gdy takowe do zakazanych broni należą. Także i handel kosami  tymczasowo aż do 1 Maja się zakazuje się.”

W wyniku powstańczych walk Marcus Mosse został aresztowany i uwięziony. Po uwolnieniu powrócił do Grodziska i dalszej pracy lekarza. Marcus Mosse miał bardzo liczne potomstwo.  Zmarł w 1865 roku. Został pochowany na cmentarzu żydowskim, dziś już nieistniejącym.
Rudolf Mosse ufundował w 1891 roku szpital w Grodzisku, aby uczcić pamięć swojego ojca, uroczyste otwarcie szpitala nastąpiło w 26 rocznicę śmierci Marcusa Mossego.

Opracowała: Ewa Spławska

Dr. Marcus Mosse wraz z małżonką
Dr. Marcus Mosse
Dr. Marcus Mosse
Artykuł z Gazety Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, z 30 marca 1848 rok – moment przed wybuchem Wiosny Ludów w Poznaniu i Grodzisku – Dr. Mosse uspokaja nastroje w mieście
Wycinek z Gazety Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, traktujący o zakazie noszenia „kosów”
Str. 1 wyciąg z księgi dusz
Str. 2 wyciąg z księgi dusz