Konkurs świadczeń na wyjazdową opiekę pielęgniarską – nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.,

działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

  • Świadczeń wyjazdowej opieki pielęgniarskiej realizowanej w ramach nocnej
    i świątecznej opieki zdrowotnej (CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki).

PLIKI DO POBRANIA: