Konkurs – Pracownia Endoskopowa

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.27.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r.poz.711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

  • Endoskopia zabiegowa przewodu pokarmowego
  • ( Oddziały Szpitala w Grodzisku Wlkp.)
  • Lekarz posiadający kwalifikację do wykonywania badań z zakresu gastroenterologii

Konkurs został rozstrzygnięty! Więcej informacji tutajKLIK!