Konkurs Poradnia K

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.24.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r.poz.771) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

  • Ginekologii i Położnictwa – w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala w Grodzisku Wlkp.

Konkurs został rozstrzygnięty! Więcej informacji tutaj: KLIK!