KONKURS – Poradnia Gastroenterologiczna

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1285 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

Gastroenterologii w Poradni Gastroenterologicznej w Grodzisku Wlkp.

Lekarz – specjalista w zakresie gastroenterologii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii.