Konkurs Poradnia Chirurgiczna

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.16.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r.poz.771) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

  • Chirurgii w Poradni Chirurgicznej Szpitala w Grodzisku Wlkp.

.

.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone! Odnośnik do wyników: KLIK!