KONKURS – Pogotowie Ratunkowe (Pielęgniarki/Pielęgniarze, Ratownicy Medyczni/Ratowniczki Medyczne)

Oznaczenie konkursu: DKD.111.28.2022

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
działając w oparciu o art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633)

oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2021  poz.1285)

ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim :  

  • miejsce stacjonowania Grodzisk Wielkopolski
  • miejsce stacjonowania Wielichowo                       

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

Pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego – w zespole wyjazdowym o standardzie „S”,”P”, i „T” w tym 1 kontrakt Kierownika Pogotowia Ratunkowego i 1 kontrakt Z-cy Kierownika Pogotowia Ratunkowego