KONKURS POGOTOWIE RATUNKOWE I TRANSPORT MEDYCZNY – UNIEWAŻNIONY

Oznaczenie konkursu: DKD.111.14.2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2022  poz.2561)

ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim :  

  • miejsce stacjonowania Grodzisk Wielkopolski
  • miejsce stacjonowania Wielichowo                       

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

Pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego

 – w zespole wyjazdowym o standardzie „S”,”P”, i „T” w tym 1 kontrakt Kierownika Pogotowia Ratunkowego i 1 kontrakt z-cy Kierownika  Pogotowia Ratunkowego (CPV 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 75122000-7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej).

Na ww. usługi Udzielający zamówienie planuje zawrzeć umowę na okres:

– od dnia 01.11.2023r. do dnia 31.10.2024 r. .w przypadku kontraktów obejmujących udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w ramach zespołów wyjazdowych o standardzie „S”, „P” i „T”

od dnia 01.11.2023 r. do dnia 31.10.2024 r. w przypadku kontraktów obejmujących udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w ramach zespołów wyjazdowych o standardzie „S”, „P” i „T” wraz z objęciem stanowiska Kierownika Pogotowia Ratunkowego lub z-cy Kierownika Pogotowia Ratunkowego