Konkurs – Pielęgniarki

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1285),

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

Pielęgniarki / pielęgniarza  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Izbie Przyjęć

PLIKI DO POBRANIA: