Konkurs – Pielęgniarki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.991) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561),

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Grodzisku Wielkopolskim

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. (Kod CPV: CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki)

PLIKI DO POBRANIA: