Konkurs pielęgniarki

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.991) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.2561),

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

Pakiet nr 1: Pielęgniarki Koordynującej pracę pielęgniarek Bloku Operacyjnego,

Pakiet nr 2: Pielęgniarki Koordynującej pracę pielęgniarek Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego,

Pakiet nr 3: Pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, Oddziale Noworodkowym, Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Izbie Przyjęć Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, działających przy SPZOZ poradniach specjalistycznych,

Pakiet nr 4: Położnej  w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, Bloku Operacyjnym, działających przy SPZOZ poradniach specjalistycznych.

PLIKI DO POBRANIA: