Konkurs ofert: Ratownicy medyczni

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2021  poz.1285
)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim:

  • miejsce stacjonowania Grodzisk Wielkopolski
  • miejsce stacjonowania Wielichowo

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

Pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego

 – w zespole wyjazdowym o standardzie „S”,”P”, i „T” w tym 1 kontrakt Kierownika Pogotowia Ratunkowego i 1 kontrakt z-cy Kierownika  Pogotowia Ratunkowego (CPV 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 75122000-7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej).

Odnośnik do Ogłoszenia wyników konkursu: KLIK!