Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2020 poz.1398) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim :

– miejsce stacjonowania Grodzisk Wielkopolski
– miejsce stacjonowania Wielichowo

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

Pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w zespole wyjazdowym o standardzie „S”,”P”, i „T” w tym 1 kontrakt Kierownika Pogotowia Ratunkowego i 1 kontrakt z-cy Kierownika Pogotowia Ratunkowego.

Rozstrzygnięcie konkursu!KLIK!