Oddział AiIT i Blok Operacyjny – konkurs na świadczenia zdrowotne lekarzy

Oznaczenie Konkursu: DKD.111.33.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym
Szpitala w Grodzisku Wlkp.