Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu ZRM w zespołach specjalistycznych „S”

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1398), ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim miejsce stacjonowania Grodzisk Wielkopolski

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu ZRM w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”.

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.6.2021

Rozstrzygnięcie konkursu!KLIK!