Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1398),

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii w siedzibie  SPZOZ w Grodzisku Wlkp. w szczególności : Pracownia RTG, Pracownia TK oraz Pracownia USG.

Konkurs został unieważniony! Więcej informacji pod tym adresem: KLIK!