Konkurs na stanowisko Kierownika Laboratorium

Oznaczenie Konkursu: DKD.111.21.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1398)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na

pełnienie funkcji na stanowisku Kierownika Laboratorium oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  osobę wykonującą zawód Diagnosty Laboratoryjnego w  Szpitalu w Grodzisku Wielkopolskim

Konkurs został unieważniony! Więcej informacji pod tym adresem: KLIK!