Konkurs na lekarza Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.18.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021r.poz.711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

Chorób Wewnętrznych w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym 
Szpitala w Grodzisku Wlkp.

Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert!

Konkurs został rozstrzygnięty! Więcej informacji tutaj: KLIK!