Konkurs na lekarza Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.17.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021r.poz.711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ),ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

Chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp.

  • Lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej

Konkurs został unieważniony! Więcej informacji pod tym adresem: KLIK!