Konkurs na Kierownika Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.11.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r.poz.295) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398 )

ogłasza konkurs ofert na:

pełnienie  funkcji na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp.

Konkurs rozstrzygnięty! Więcej informacji: KLIK!