Konkurs na Kierownika Oddziału AiIT i Bloku Operacyjnego

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.32.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.711 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1285),

ogłasza konkurs ofert na

pełnienie funkcji na stanowisku Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym  w Grodzisku Wlkp.