KONKURS – LEKARZE PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.20.2022

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

Ortopedii w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  Szpitala w Grodzisku Wielkopolskim