Konkurs – lekarze Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021r.poz.711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie

Chorób Wewnętrznych w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp.

– Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

– Lekarz w trakcie specjalizacji ( ukończone 3 lata specjalizacji )

 (CPV 85110000-3 usługi szpitalne i podobne; CPV 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne)