Konkurs – Lekarze Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r.poz.991) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

Chorób Wewnętrznych w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp.

  • – Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

         – Lekarz w trakcie specjalizacji ( ukończone 3 lata specjalizacji )