Konkurs – Lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r.poz.991) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku operacyjnego Szpitala w Grodzisku Wlkp.

  • Lekarz specjalista w zakresie Anestezjologia i Intensywna Terapia

PLIKI DO POBRANIA: