Konkurs – Lekarze Oddział Noworodkowy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022r.poz.633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

Neonatologii w Oddziale Noworodkowym Szpitala w Grodzisku Wlkp.

  • Lekarz specjalista w zakresie neonatologii lub pediatrii