Konkurs – lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285),

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym przez lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

(CPV 85110000-3 usługi szpitalne i podobne, 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne).

PLIKI DO POBRANIA: