KONKURS – LEKARZ OAiIT ORAZ BLOKU OPERACYJNEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r.poz.633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

 Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku operacyjnego Szpitala w Grodzisku Wlkp.

Lekarz specjalista w zakresie Anestezjologia i Intensywna Terapia