KONKURS – KIEROWNIK ODDZIAŁU INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNEG

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.22.2022

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r.poz.633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1295 ),

ogłasza konkurs ofert na

pełnienie  funkcji na stanowisku Kierownika Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych

 w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp.