KONKURS – KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO

Oznaczenie konkursu: DKD.111.13.2022

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1285 ),

ogłasza konkurs ofert na

pełnienie  funkcji na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym

oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej

 w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp.

DOKUMENTY DO POBRANIA: