KONKURS DLA LEKARZY – PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.23.2022

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r.poz.633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1285 ),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

  • Kardiologii  w Poradni Kardiologicznej Szpitala w Grodzisku Wlkp.