KONKURS DLA LEKARZY – ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.30.2022

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r.poz.633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 )

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

Położnictwa i Ginekologii  w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala

 w Grodzisku Wielkopolskim