KONIKURS – KIEROWNIK LABORATORIUM

Oznaczenie Konkursu: DKD.111.21.2022

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.633) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1285)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na

pełnienie funkcji na stanowisku Kierownika Laboratorium oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  osobę wykonującą zawód Diagnosty Laboratoryjnego w  Szpitalu w Grodzisku Wielkopolskim