Przekazywanie rzeczy osobistych pacjentom szpitala

I N F O R M A C J A

Ze względu na konieczność przestrzegania zasad zapobiegania i profilaktyki szerzenia się chorób wirusowych i zakaźnych wprowadza się następujące ograniczenia:

Dotyczące przekazywania rzeczy osobistych:

Przekazanie rzeczy osobistych pacjentowi hospitalizowanemu w naszym szpitalu odbywać się będzie trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota) w zorganizowanym na ten czas „Punkcie Odbioru i Wydawania”.

Punkt będzie czynny od godz. 13:00 do 14:00 przy wejściu głównym do szpitala (przy Centrali telefonicznej).

W związku z powyższym personel Szpitala uprasza o:

  1. Spakowanie rzeczy do przekazania.
  2. Opatrzenie paczki podpisem zawierającym nazwę oddziału oraz nazwisko i imię pacjenta.

Dyrektor
/-/ Jacek Profaska