Dostarczanie i odbiór materiałów do sterylizacji

Informujemy, że od dnia 27.10.2020r, dostarczanie materiału przeznaczonego do sterylizacji oraz jego odbiór znajduje się przy wejściu  „A” (wejście przy centrali telefonicznej).

Materiał należy dostarczyć o godzinie 9:00.

Odbiór materiału ze sterylizacji wyznaczono na godzinę 17:00.