Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2021r.

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2021r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(6) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 34 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej informujemy, że zostają wstrzymane przyjęcia na Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym i na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Bez zmian pracują:

  • Oddział Położniczo – Ginekologiczny
  • Oddział Noworodkowy
  • Oddział Internistyczno – Kardiologiczny
  • Poradnie Specjalistyczne
  • Pracownia RTG, USG, tomografii komputerowej
  • Izba Przyjęć
  • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
  • Punkt pobrań laboratoryjnych
  • Punkt pobierania wymazów na Covid-19