Konkurs na Kierownika Oddziału AiIT i Bloku Opera...

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.32.2021 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.711 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Konkurs świadczeń na wyjazdową opiekę pielęgn...

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.)…

czytaj więcej »
czytaj więcej »