Apel o wsparcie…

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZD-IV.967.105.2020.1(3) z dnia 26 października 2020 roku polecającą realizacje świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 61 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej zwracamy się z apelem o wsparcie finansowe lub rzeczowe naszej placówki. Pragniemy zapewnić maksymalną ochronę i bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów skierowanych do naszej lecznicy oraz personelu szpitala.

Obecna sytuacja finansowa ochrony zdrowia w Polsce i skromny zapas środków ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami wywołuje uzasadnione obawy o ich bezpieczeństwo a w konsekwencji o bezpieczeństwo ich rodzin. Dlatego nasz apel o wsparcie w tym szczególnym momencie jest w pełni uzasadnione. Zebrane środki finansowe chcielibyśmy przeznaczyć przede wszystkim na środki ochrony osobistej pracowników szpitala:
– kombinezony ochrony indywidualnej,
– maski ochronne FFP2 i FFP3,
– maski chirurgiczne,
– przyłbice,
– płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni,
oraz na wodę niegazowaną i ciepłe posiłki dla personelu medycznego który po kilkanaście godzin dziennie walczy o nasze zdrowie.

Dzięki hojności darczyńców, osób prywatnych, zakładów pracy, gmin naszego powiatu od początku pandemii szpital grodziski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości ponad 122 tysiące złotych, oraz rzeczowe o wartości ponad 58 tysięcy złotych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wykazali się ofiarnością i chęcią pomocy dla szpitala.
Dziękujemy za wszelką pomoc.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim

/-/ Halina Sroczyńska

Wpłaty należy kierować na numer rachunku bankowego 95 1020 4144 0000 6402 0007 0300 z dopiskiem darowizna – covid-19

Bliższych informacji o formie wsparcia, ewentualnych potrzebach rzeczowych udziela dział zaopatrzenia i transportu tel. 61 44 36 505 lub po godzinie 15.00 tel. 509 122 614