COVID -19 / Informacje dla pacjentów

Aktualizacja zaleceń SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną

1. Wejście na teren Szpitala możliwe jest wyłącznie w maseczkach ochronnych, po uprzedniej dezynfekcji rąk oraz wypełnieniu ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI.
2. Wejście do Szpitala możliwe jest wyłącznie dla personelu szpitala, pacjentów szpitala i poradni, pacjentów Punktu Pobrań Krwi, osób uprawnionych na podstawie decyzji kierownika oddziału (np. po odbiór noworodka lub pacjenta hospitalizowanego), dostawców leków i sprzętu medycznego, po uprzednim ustaleniu terminu dostawy z kierownikiem komórki organizacyjnej.
3. Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.
4. Izba Przyjęć i NiŚOZ:
WEJŚCIE B – dla pacjentów Izby Przyjęć oraz NiŚOZ
WEJŚCIE C – dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 i objawami niewydolności oddechowej.
5. Przyjęcie do szpitala:
Wszyscy pacjenci ze skierowaniem do szpitala udają się do Izby Przyjęć:
WEJŚCIE B – ze skierowaniem do szpitala,
WEJŚCIE C – ze skierowaniem do szpitala z podejrzeniem COVID-19 i objawami niewydolności oddechowej.

WEJŚCIE „A”
(przy centrali telefonicznej czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 19:00).
Z wejścia korzystają:

 • Personel Szpitala,
 • Osoby uprawnione na podstawie decyzji kierownika oddziału (np. po odbiór noworodka lub pacjenta hospitalizowanego, itp.), Odbiór pacjenta z oddziału tylko przez jedną osobę, po wcześniejszym wypełnieniu ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
 • Dostawcy (np. apteka) po uprzednim ustaleniu terminu dostawy z kierownikiem komórki organizacyjnej.

WEJŚCIE „B”:

 • Dla Pacjentów IZBY PRZYJĘĆ oraz NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WEJŚCIE „C”:

 • Dla Pacjentów z podejrzeniem COVID-19 i objawami niewydolności oddechowej

WEJŚCIE „D”:

 • Dla Pacjentów poradni specjalistycznych i Punktu Pobrań Krwi.

6.PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

PRACUJĄCE PORADNIE:
• Chirurgiczna
• Ortopedyczna
• Kardiologiczna
• Ginekologiczno-Położnicza

Rejestracja telefoniczna do poradni pod numerami telefonów:

 • Poradnia Kardiologiczna, Chirurgiczna, Ortopedyczna: 61 44 36 539.
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 61 44 36 561.
  Do poradni – WEJŚCIE „D” wchodzi tylko pacjent umówiony na wizytę na daną godzinę.

7. PRACOWNIA ENDOSKOPII:
Czynna jest w środy i piątki w godzinach 11:30 do 13:30. Rejestracja na badania odbywa się w dniach śr i pt w godzinach 13:00-14:30 jak i w poniedziałek w godzinach 18:00-19:00, pod numerem tel. 61/ 44 36 552.
Pacjenci do pracowni wchodzą – WEJŚCIE „B”.

8. PUNKT POBRAŃ KRWI I MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego punkt pobrań przeniesiony został do budynku poradni specjalistycznych – WEJŚCIE „D”.

Pobieranie materiału do badań od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-10:00.
Odbiór wyników od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-14:00

9. PRACOWNIA RTG i KT
Badania RTG wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00.
Pacjenci posiadający skierowanie na RTG wchodzą do budynku szpitala – WEJŚCIE „B”.

Badania KT w ramach umowy z NFZ realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 14:00, po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 61/ 44 36 542. Informujemy, że istnieje także możliwość wykonywania badań „prywatnych”. Pacjenci w wyznaczonej godzinie wchodzą do pracowni KT – WEJŚCIE „B”.

Odbiór wyników badań RTG i TK od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00.

10. ADMINISTRACJA SZPITALA
Biura Administracji SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim czynne są dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35.
Wejście wyłącznie w maseczce ochronnej, po uprzedniej dezynfekcji rąk.

Wszelkie sprawy można załatwiać telefonicznie pod nr tel:
Centrala telefoniczna: 61 44 36 500 lub 61 44 45 523
Sekretariat: 61 44 36 501
lub kierować na adres e-mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl

11. GODZINY PRACY CENTRALI TELEFONICZNEJ
Od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 – 19:00
nr tel.:61/ 44 36 500 lub 61/ 44 45 523

12. PRZEKAZYWANIE RZECZY OSOBISTYCH PACJENTOM SZPITALA
Ze względu na konieczność przestrzegania zasad zapobiegania i profilaktyki szerzenia się chorób wirusowych i zakaźnych wprowadza się następujące ograniczenia:

Przekazanie rzeczy osobistych pacjentowi hospitalizowanemu w naszym szpitalu odbywa się trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota) w zorganizowanym na ten czas „Punkcie Odbioru i Wydawania”.

Punkt czynny jest w godzinach 13:00 – 14:00 i 18:00 – 19:00 przy wejściu głównym do szpitala (przy Centrali telefonicznej) – WEJŚCIE „A”.

W związku z powyższym personel Szpitala uprasza o:

 • Spakowanie rzeczy do przekazania.
 • Opatrzenie paczki podpisem zawierającym nazwę oddziału oraz nazwisko i imię pacjenta.