ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA (UNIESZKODLIWIANIA) ODPADÓW MEDYCZNYCH – SPZOZ.ZP/2300/1/21